социални умения

Да се ​​научим да бъдем общителни е важно за личния и професионалния живот: човешкото същество е социално същество и трябва да се свърже, за да оцелее и да успее в живота. В нашето ежедневие комуникацията, която установяваме с други хора, може да бъде ефективна, продуктивна и да постигне целта си по задоволит

Прочети Повече

Асертивните техники служат за подобряване на компетентността на асертивността, фундаментално социално умение за зачитане на вашите права, като същевременно зачитат тези на другите. Може би, ако ти обясня поредица от ежедневни ситуации, които са се случили на всички нас, ще разбереш по-добре, така че да служи в живота, за да бъдеш ув

Прочети Повече

Конфликтите и проблемите на семейството са много чести и имат особени характеристики и се отнасят до ситуации с високо емоционално съдържание. От друга страна, отношенията между страните се поддържат за дълъг период от време. Конфликтът е ситуация, в която две или повече страни се възприемат или изразяват като несъвместими. Те могат да възникнат в различни области на нашето ежедневие по обичайния начин и ако с

Прочети Повече

Основните комуникационни стилове са пасивни, асертивни и агресивни, приемат се, че асертивният е най-подходящ за установяване на лични взаимоотношения и комуникация. Комуникацията е способност, както и нужда от човешкото същество, чиито способности се развиват и подобряват през нашето съществуване. С не

Прочети Повече

Пасивната комуникация се притежава от хора, които обикновено не са в състояние да изразят своите мисли или гледни точки от страх от конфронтация от страна на другите. Обикновено те не се считат за годни да дават преценки или становища. Това е много неефективен и неадаптиран начин на общуване, тъй като

Прочети Повече

Активни хора са тези, които предвиждат последствия, рискове и възможности. Освен това те действат, за да предвиждат и променят очаквания ход на събитията. Това означава, че те не се задоволяват с очакването на събития да се случат, за да действат в последствие, те поемат отговорност за това, което се случва. 11 Черти на хора с проактивна личност След като знаем точно какво означава проактивен човек, представяме неговите основни характеристики или характеристики: 1- Потърсете различни алтернативи на действие Една от най-ярките характеристики на проактив

Прочети Повече

Междуличностната интелигентност е способността на хората да се свързват и общуват с хората около тях. Това е една от осемте многобройни интелигентности, установени от американския психолог Хауърд Гарднър в неговата теория. Тази класификация се разпада с единната концепция за интелигентност. От този момент нататък математическият характер или академичният успех престава да се разглежда като единствената инте

Прочети Повече

Агресията е социално взаимодействие, често вредно, което има за цел да нанесе вреда на друг индивид. Това може да се случи като отмъщение или без провокация. Човешката агресия може да бъде класифицирана като пряка и непряка агресия, докато първата се характеризира с физическо или словесно поведение, предназначени да причинят вреда на някого, а последното се характеризира с поведение, предназначено да увреди социалните отношения на индивида или група. Почти всички животински видове извършват агресивно поведение, което варира от смущаващо поведение, като например преподаване на зъбите, до директн

Прочети Повече

Динамиката на разрешаването на конфликти поставя ситуации, в които се появява конфликт, или неговата цел е анализ и / или разрешаване на аспект от конфликта, като комуникация между различните членове на групата, насърчаване на съпричастността за разглеждане на конфликта. в противен случай и т.н. Тази динамика се използва широко в образователния сектор, в работата с деца и юноши. Те предполагат голям образователен ресурс и подхранват критичния дух. Те могат да се използват и в други контексти,

Прочети Повече

Терминът социално влияние се отнася до промяната в преценките, мненията или нагласите на индивида да бъде изложена на решенията, мненията и нагласите на другите. Процесът на социално влияние е в центъра на вниманието на студентите от социалната психология от ХХ век. Жестокостите, извършени по време на Първата и Втората световна война, породиха опасения за степента на влияние, което може да бъде упражнено върху хората, особено когато става въпрос за подчинение на заповеди и следване

Прочети Повече

Асертивната комуникация е способността да се уважават другите и да се уважават от другите въз основа на вербален, невербален език и отношение. Ясна дефиниция е: "изразете вашите мнения, вкусове, желания или претенции за правата си, като същевременно зачитате правата на другите." Важно е да развиете асертивна комуникация, тъй като ще видите положителни ефекти за вашето физическо и емоционално здраве. Някои примери за ползите му са: Ще намалите стреса. Ще подобрите своите социални и лични умения. Ви

Прочети Повече

Емоционално изнудване , Емоционалната манипулация или психологическата манипулация се случва, когато манипулативният човек е склонен да убеди другите да правят неща, които са по-удобни за нея, отколкото на другите. Емоционалният манипулатор има полза за сметка на другите. Използват се психични изкривявания и емоционална експлоатация, с намерение за поемане на власт, контрол, ползи и / или п

Прочети Повече

В тази статия ще обясня как да убедя някого, било то жена, мъж, клиент, вашите родители, деца и най-общо на всеки човек. Разработването на това умение ще ви помогне както в професионалния, така и в личния си живот, тъй като ще ви позволи да влияете на други хора. Убеждаването на човек в това, в което вярвате, е да го накара да приеме нова вяра или да поднови знанията си за вече съществуващи идеи. Не всички хора ще приемат вашите идеи от първия опит, но има начини

Прочети Повече

Хората с емоционална интелигентност имат набор от умения, свързани с възприемането, управлението и регулирането на емоциите и чувствата си, и тези на другите. Част от тези умения могат да бъдат конфигурирани генетично, но повечето могат да бъдат научени по време на живота, от детството до зрелостта. Как да знам дали имате емоционална интелигентност? Тук ви оставям десет умения, с които можете да знаете дали имате IE. Ако смятате, че нямате нито един от тях, можете да започнете да работите по тях и да наблюдавате, че те подобряват личните ви

Прочети Повече

Развиването на видовете основни и най-важни социални умения - при деца и възрастни - е един от най-важните аспекти за пълноценен живот. Някои от най-важните му функции са: изграждане на взаимоотношения, поддържане на самочувствие, намаляване на стреса или награди. Можете да имате високо ниво на всякакъв вид интелигентност, въпреки че ако не знаете как да се свържете с хората, ще имате препятствия, които понякога ще бъдат непреодолими. Като студент ще трябва да имате добри от

Прочети Повече

Алтруизмът е принципът или практиката на грижа за благосъстоянието на другите. Тя е традиционна добродетел на много култури и централна концепция на няколко религии. Думата е измислена от френския философ Агуст Конт като алтруизъм, като антоним на егоизма. Тя произлиза от италианската дума altrui, произ

Прочети Повече

Най-важните езикови функции включват излагане на референции и представяния на света, изразяване на емоции и стимулиране на реакцията на хората, с които тя взаимодейства. Тези функции могат да бъдат включени в комуникативния процес, в който всичко, което се предава, е информация между индивиди. Като социален ф

Прочети Повече

Динамиката на доверието е много важна за насърчаване на сближаването и участието на всички членове на групата. За да започнем да използваме тази динамика, е много важно членовете на групата да се познават и да има определена връзка между тях. Можем да използваме този вид динамика както в образователния контекст, така и в бизнеса и всички видове групи. Важно е да адаптираме дейността към нивото и нуждите на хората, които ще участват. 10 д

Прочети Повече

Асинхронната комуникация е тази, при която взаимодействието между хората не се среща едновременно. Асинхронността е свързана с процеси в различно време. Писмо, което е средство за комуникация, е написано и четено по различно време. Както казва етимологията на думата, това е процес „извън времето“, който не е синхронизиран. Комуникацията е процес, чрез който два или повече предмета споделят чрез среда дискурс, основан н

Прочети Повече

Синхронната комуникация е процес, чрез който два или повече предмета споделят дискурс, чрез среда, в реално време. В тази концепция факторът, който определя дали комуникацията е синхронна или асинхронна, е времето. Най-ясните примери за това съобщение са тези, които включват няколко души на едно и също място. Разговорът с двойката, взаимодействието с учител или приятен разговор с приятел

Прочети Повече

Физическият контекст на комуникацията се отнася до всеки от осезаемите и осезаеми елементи чрез сетивата, които обграждат говорителите, когато участват в комуникативно събитие. Тези елементи пряко засягат както подателя, така и получателя, улеснявайки или усложняващ потока на съобщението. Думата контекст произхожда от латинс

Прочети Повече

Афективните връзки са дълбоки и трайни връзки, които свързват един човек с друг чрез пространство и време. Това е явление, което се проявява в повечето важни афективни взаимоотношения в живота на човека. Областта, в която емоционалните връзки са най-изучени, е в отношенията между родители и деца. Малките деца, които са напълно зависими от родителите си, развиват с тях

Прочети Повече

Повечето хора знаят, че нашето поведение изразява нашето вътрешно състояние и те са прави, но също така работи и обратното; Позицията на тялото може да повлияе на настроението ви. По-долу ще разгледам 10 трикове с невербални езици, с които можете да подобрите работата си, да се почувствате по-добре и да имате по-позитивни м

Прочети Повече

Откриването на лъжи е възможно, ако знаете как и особено ако практикувате наблюдение на хора. Според психолог Робърт Фелдман, който е прекарал повече от четири десетилетия в изучаването на феномена лъжа , хората лъжат половин средно четири пъти по време на разговор с непознат или познат. Някои хора дори лежат дванадесет пъти през този период. В тази статия ще обясня как да знам дали някой лежи от наблюдението на езика на тялото; физически и физически сигнали, които могат да предадат лъжец. Хората лежат почти във всеки к

Прочети Повече

Да знаеш как да четеш очите на човека - жени или мъже - може да бъде голямо предимство. Особено част от очите, учениците, не само служат за осветяване на вътрешните рецептори, но могат също така да посочат, че тя преминава през ума ни. Често се казва, че очите "са прозорец на душата" и че могат да кажат много за човек. Много е значението на очите при взаимодействие с други хора, че според проучване на Унив

Прочети Повече

Да се ​​научите да казвате "не", без да се чувствате виновни, ще ви даде големи ползи в няколко области от живота ви. Ще имате по-малко стрес, ако отхвърлите сътрудничество, по-малко разходи, ако отхвърлите оферти за реклами и повече време за вас, ако отхвърлите срещи или възможни срещи. Ако имате почти натрапчива нужда да поискате одобрението на другите, може също да имате проблеми с отхвърлянето на искания. В края на краищата, казвам, че не отхвърляме нещо, което друг човек ви предлага, въпреки че често това, ко

Прочети Повече

Ефективното лично общуване в организации и фирми е много важно за постигане на целите и развитие на лични взаимоотношения - най-сложните житейски предизвикателства, като значими социални взаимоотношения (майка / баща-деца, семейство, двойка, работа и др.) или напредъкът във вашата професионална кариера изисква правилно управление на комуникацията. Независимо дали е устно или писмено, комуникацията не е проста задача. Добрата новина е, че способността за общув

Прочети Повече

Социалната психология е дисциплината, която е отговорна за научното изследване на влиянието на присъствието на други хора (реални или въображаеми) върху мислите, поведението и емоциите на индивида. Това е една от най-важните области на приложната психология. Основната предпоставка на социалната психология е, че част от човешкото поведение се регулира от опреде

Прочети Повече

Ако точно сега трябваше да се срещнете с нови хора с цел да създадете нови приятелства, как бихте го направили? Как бихте се доближили до тях? И какви стратегии бихте използвали, за да поддържате тази връзка във времето? Може би чрез тези въпроси си осъзнал, че си необучен, че нямаш умения да се срещаш с хора и дори да практикуваш при установяването на нови взаимоотношения и преди всичко да ги

Прочети Повече

Асертивността е стил на общуване, чрез който човек може да отстоява правата си, да изразява мнението си и да бъде уважаван, без да се налага да прибягва до какъвто и да е вид агресивност, за да го постигне. Тази концепция обикновено се използва в области като обучение по социални умения или емоционална интелигентност. Според области като психология и психиатрия, асер

Прочети Повече
$config[ads_cat_netboard] not found