10-те най-подходящи примера за етични проблеми

Примерите за етични проблеми възникват от факт или събитие, в което възниква ситуация, която може да бъде реална и хипотетична и противоречи в моралната сфера.

Етиката е отговорна за изучаването на човешкото поведение в лицето на правилното и лошото в една общност. Той също така обхваща морала, задължението, общото благо и правната сфера.

Ето защо един етичен проблем е всичко, което не е правилно, правилно, нито отговаря на стандартите и пряко въздейства върху обществото и индивидите. Тези проблеми могат да засегнат достойнството и общото благо на индивидите.

Те са свързани с етични дилеми, които се дължат на различното тълкуване, което фактите могат да имат.

Топ 10 примера за етични проблеми

1 - Злоупотреба с власт

Това е социална практика, при която поведението се основава на поддържане на отношения на власт, неравенство и напълно йерархична.

Това означава, че индивидът, който има повече власт над други лица, независимо дали в социално или политическо отношение, използва тази позиция, за да упражнява власт само в своя полза.

От друга страна, злоупотребата с власт е налице, когато лице с по-голямо социално и икономическо положение използва тази полза, за да упражнява неоправдана власт над друга, считана за по-ниска, което причинява морални вреди на субектите, които получават злоупотребата.

2 - Дискриминация

Дискриминацията е един от най-значимите етични проблеми в момента. Тези проблеми се превърнаха в такива, които имат по-голямо влияние върху обществата.

Съответен пример се наблюдава при хора с увреждания. Те са обект на отхвърляне от страна на обществото, че имат различни възможности.

Правата на тези хора, като например да имат прилична работа или свързани с околната среда, се нарушават от десенсибилизирани лица, които ги смятат за по-ниски и дори необичайни

3- Бизнес подкуп

Това се случва, когато например един много добре позициониран предприемач плаща на инспектора да инспектира, така че той да не разкрие отрицателните резултати, открити в неговата компания.

4- Спортен подкуп

Доказано е, когато в мач или спортно събитие, съдията налага предупреждения на един отбор да се възползва от другия, показвайки фаворизиране поради получените плащания.

5. Политическа корупция

Този етичен проблем се вижда от управниците и политиците. Ползите от държавата ще бъдат незаконно взети от тях, което ще засегне пряко общото благо на гражданите.

Политическата корупция се отразява, когато например управителят на града открадва парите, които са били отпуснати за ремонт на улици и булеварди.

6- Прекомерна лоялност

Прекомерната лоялност се случва, когато индивидът е в състояние да лъже, за да покрие някакво неподходящо поведение на друг субект, който има по-висока позиция, без да се грижи за собствените си морални и социални принципи.

7- Липса на конфиденциалност

Това е голям етичен проблем в работниците, които упражняват професии, чрез които те обработват поверителна информация.

Пример за това е, когато психологът оповестява проблемите, казани от пациента в консултация.

8- Липса на ангажираност

Липсата на ангажираност може да възникне, когато работникът реши да не изпълнява задълженията си и не допринася максимално за усилията си за подобряване на производството на труда.

9 - Социален контрол

Това се случва чрез насърчаване или налагане на политически стратегии и режими, които ограничават социалното развитие на човечеството. Тези депозити се генерират с чисто политически и икономически цели.

10. Конфликт на интереси

Конфликтът на интереси е ситуация, при която индивидът издава правила или извършва действия, в които се включва само техният интерес и собствена полза.

Ясен пример за това е изборът на роднини или приятели по време на подбор на персонал в дадена компания или в държавни институции; дори ако не са квалифицирани за длъжността, въпросното лице предпочита да ги наеме.