Значението на периодичната таблица: 5-те най-важни причини

Основното значение на периодичната таблица е, че е удовлетворено необходимостта учените да дадат обяснение за появата на концепцията за химичния атомизъм, открита от Джон Далтън.

Теориите и изследванията, които се извършват досега, хвърлят прилики в атомната маса на някои елементи, според техните свойства. През 1817 Döbereiner гарантира, че подобни прилики съществуват и ги групира в това, което той нарича триади.

До 1850 г. има повече от 20 триади. През 1862 г. Chancourtois показва, че има периодичност в елементите.

Това утвърждаване доведе до това, че през 1864 г. Чанкурто в компанията на Нюландс създава така наречения закон за октави, но това не е постигнало никакъв напредък след калция.

През 1869 г. Майер определя, че има периодичност в атомния обем на химичните елементи.

През същата година Менделеев се подхранва от всички предишни изследвания и представя първата версия на периодичната таблица с 63 елемента.

Той посочи, че някои елементи не са били открити. Тези теории бяха отхвърлени от мнозина, но формираха основата на сегашната периодична таблица на Алфред Вернер.

Петте основни причини за важността на периодичната таблица

1- Ред

Тази таблица е създадена с цел да се организират по по-структуриран и съгласуван начин съществуващите елементи, в зависимост от химичните им свойства.

В таблицата можете да видите редове и колони, които представят периодите и групите или семействата. За неговото местоположение се разглежда атомният номер и валентността на всеки елемент.

2 - Взаимодействие

Класификацията в таблицата на всеки елемент позволява да се определи как те действат, тъй като те принадлежат към една и съща група.

Това място показва как външният слой е от гледна точка на електроните, а на свой ред са известни химичните и физическите характеристики на елемента.

3 - Класификация

Периодичната таблица дава възможност да се предвиди съществуването на различни елементи, които все още не са открити.

За елементи, които вече се намират в таблицата и за установената периодичност, все още има празни пространства, които показват състава на елемента, който все още не е намерен.

Пример за това е официалното включване през 2016 г. на кутии 113, 115, 117 и 118, като се намерят елементите, които се вписват в тяхното описание.

4- Учене

Таблицата позволява чрез познаването на състава на всеки елемент да се планират или избягват взаимодействията между тях.

Познаването на химията и физическият елемент може да предвиди познанията за реакциите, така че е необходимо химиците да се справят с него напълно.

5- Академия

В областта на обучението и образованието, за тези, които започват в химията или постъпват в твърдите науки, периодичната таблица представлява фундаменталната основа на знанието и

Ученикът трябва да знае, че всеки елемент е съставен от електрони, протони и неутрони.

В периодичната таблица се предоставя цялата необходима информация за елементите, като в долната част на елемента се намира число, представящо атомната стойност, а в горната част - масата.

Тази информация е от основно значение за разбирането на поведението на елементите и техните последващи реакции.

препратки