5-те най-важни елемента на администрацията

Основните елементи на администрацията са планиране, организация, ръководство, координация и контрол. Тези елементи са разработени през 20-ти век от френския инженер и администратор Анри Файол, предшественик на теорията на администрацията.

Директорите на компаниите често използват тези принципи по всеобхватен и интегриран начин. Има някои критики срещу тази система, но повечето съвременни теоретици за бизнес администрация потвърждават важността и валидността на тази система.

Петте основни елемента на администрацията

1 - Планиране

Планирането е първата стъпка, а също и най-важната, тъй като неадекватното или погрешното планиране може да доведе до откъсване на проекта, или да създаде толкова неефективност, че да предизвика дългосрочен провал.

Голяма част от всеки бизнес се занимава с неизвестното. Например, не е известно каква ще е посоката на вкусовете на обществото, когато продуктът се продава, или какво ще се случи със стойността.

Планирането на дейностите е от съществено значение за оформяне на проектите и за контрол на среда, пълна с случайни събития и пълна с финансови рискове.

2 - Организацията

Както повечето компоненти на управлението, организационният елемент включва няколко дейности.

Основната идея е да се идентифицират елементите, които съставляват компанията, и да се създаде структура, базирана на тези елементи, подредена по такъв начин, че да се оптимизира използването на ресурсите и да се постигнат целите, поставени от администрацията.

3- Адресът

Администраторите трябва да знаят силните и слабите страни на своята организация и ресурсите в компанията.

Управлението изисква това умение, тъй като то отговаря за подходящото разпределение на наличните ресурси.

Тази категория включва и мотивацията за служителите, така че те да могат да се справят оптимално със задачите, които трябва да изпълнят.

4- Координация

Фирмата е сложна система. Затова всичките му компоненти трябва да бъдат координирани, така че да работят в хармонична група.

Този компонент включва и делегиране на задачи на най-квалифицираните ресурси, за да ги изпълни ефективно.

Комуникацията се счита за централен инструмент за координиране на всички части на фирмата навреме.

Ако администраторът не може да комуникира с всички отдели на компанията, ще има много проблеми с координацията.

5- Контрол

Контролът се отнася до поддържане на дейността на фирмата в посока на целите, които са определени в раздела за планиране. Поради тази причина тя се счита за последна стъпка в администрацията.

Добрият контрол ще позволи да се идентифицират несъвършенствата чрез анализ или оценка на ресурсите и да се коригират възможно най-скоро.