Какви са елементите на рекламата?

Елементите на рекламата са куршум, референтен образ, заглавие, тяло, призив за действие, слоган и информация за контакт.

Най-общо казано, всички реклами, независимо дали в печат, билбордове, брошури или дори в аудиовизуални медии, имат едни и същи елементи.

За да направите това, рекламите трябва да представят кратка, кратка, ефективна и преди всичко много убедителна информация.

Какви са елементите, които съставляват рекламна реклама?

Колкото по-структурирана и последователна е рекламата, толкова по-голямо въздействие ще предизвика върху аудиторията, благоприятствайки популярността на промотирания продукт или услуга.

Една реклама има определени ключови елементи, за да се гарантира нейната ефективност. На следващо място, основните елементи на този вид реклама:

изстрел

Това е кратка и много поразителна фраза, подобна на заглавие, която въвежда съдържанието, изразено в рекламното съобщение.

Куршумът, също като куршум, за споменаването му на английски, синтезира същността на рекламата и насърчава да продължи с него.

Референтно изображение

Референтното изображение е използването на логото (логото на марката), снимките, които се отнасят до рекламното съобщение, или и двата ресурса успоредно.

Логото е визуално отличително за компанията или продукта и благоприятства паметта на марката в подсъзнанието на потребителя.

Този вид реклама има и снимки или илюстрации, които подкрепят посланието на рекламата от визуална гледна точка.

Като цяло, те са модели или известни хора, свързани с марката, използвайки промотирания продукт или услуга.

удар с глава

В този раздел основната идея на рекламата се изразява в кратък и сбит вид. Хедърът е един от най-впечатляващите и привлекателни елементи на рекламата.

До голяма степен това зависи от позицията, която потенциалният клиент продължава, или не, като описва рекламното съобщение. Той обикновено присъства на върха на рекламата, а съдържанието му трябва да активира любопитството на потребителя.

тяло

Това е сърцето на рекламата. Тялото описва ползите от предлаганата стока или услуга. По същество тя обобщава информацията, която представлява интерес за читателя.

Съдържанието на текста на рекламата е решаващ елемент за засилване на намерението на потребителите за закупуване. Този раздел трябва да бъде съобразен с куршума на рекламата.

Призив за действие

След като потенциалният клиент е убеден с горните елементи, призивът за действие изрично посочва какво трябва да направи, за да придобие популяризираната стока или услуга.

В тази част се използват фрази със следния стил: "Обадете се сега!", "Оферта валидна до края на месеца", "Купете сега" и т.н.

лозунг

Лозунгът е характерна фраза на марката, която обикновено е гениална и лесна за запомняне. Той обикновено придружава логото и изпълнява функцията за укрепване на имиджа на марката пред потребителя.

Информация за контакт

Рекламодателят предоставя информацията за контакт, така че в случай, че потенциалният клиент има съмнения или предложения за популяризираната стока или услуга, той ще се погрижи за тях по най-добрия начин.

Тази част включва телефонни номера, уеб страници, информация за социалните мрежи и др.