Какви са политическите компоненти на Чиапас?

Политическите компоненти на Чиапас са различните правителствени правомощия и институции, отговорни за установяването и прилагането на законите, които регулират цялата дейност в държавата.

Както в почти всички политически системи в света, има 3 основни сили; изпълнителната, законодателната и съдебната.

Във връзка с политическите сили има няколко институции, които работят ръка за ръка с правителството за изпълнението на определени планове.

Те могат да бъдат много разнообразни, като образователни, културни, граждански, избирателни или икономически. По същия начин политико-административното разделение представлява важен елемент за федералната организация.

Основни елементи на политиката в Чиапас

Чиапас е основан през 1786 г. и е седмото население в Мексико, с малко над 5 милиона жители, от които половината живеят в селските райони.

Това е най-етнически разнообразният регион в страната; Можете да откриете до 12 групи от местни жители, които са почти един милион жители (докосвайки 20% от населението).

управител

Изпълнителната позиция на Чиапас трае 6 години и се представлява от управител, чиито основни функции са вземането на решения по отношение на управлението на държавата в икономическия, образователния, културния и административния сектор.

Правителството на Чиапас трябва да работи съвместно със законодателната власт за приемането на федерални закони и устави, които попадат в ръцете на държавния конгрес и неговите заместници.

конгрес

41 депутати формират Държавния конгрес и съставляват законодателната власт. Мандатът е 3 години с възможност за преизбиране.

Тъй като депутатите се избират от общината, те вероятно са политическата сила, която най-много представлява гражданите в правителството.

Неговата основна дейност е анализ на социално-икономическата ситуация в държавата и последващото предложение, обсъждане и одобрение на закони за подобряване на живота в Чиапас. Той е напълно автономен организъм.

Съдебна власт

Съдебната власт е разделена на 4 институции; върховния съд, съвета на съдебната власт, съда за изборни и административни съдебни дела и бюрократичния трудов трибунал.

Основната функция на тези структури е да поддържат мира и да осигуряват справедливост, особено в случаите, в които участват деца и юноши, местно население и социална несправедливост.

Политико-административно разделение

Чиапас има 124 общини, които от своя страна са разпределени между деветте географски региона, които разделят държавата.

За по-голяма административна организация съществуват и 15 икономически зони, които си сътрудничат в множество търговски дейности.

Държавната столица Тустла Гутиерес е най-населеният град в Чиапас с почти 600 хиляди жители. Понастоящем населението на Чиапас надхвърля 5 милиона души и има ръст от 3% годишно.

Държавни институции

Освен правомощията, които имат, важен политически компонент на Чиапас са неговите публични институции, които осигуряват административна и логистична подкрепа в множество културни и образователни инициативи с цел насърчаване на знанието и изкуството в държавата.

Някои институции, като например Държавния център за изкуства и литература на местното население или Центъра за местно обучение за интегрирано обучение, отговарят за инструктирането на местното население да улеснят връзките им с обществото.