Какви са сексуалните клетки? Основни характеристики

Секс клетките са отговорни за образуването на ембрион по време на сексуално размножаване. Този ембрион по-късно ще се превърне в нов организъм.

Тези клетки са различни за всеки от двата пола. Секс клетките получават различни имена за животински и растителни видове: оосфера и цветен прашец в растенията и ооцит (известен също като яйце) и сперматозоиди при животни.

Половите клетки се събират по време на процеса на възпроизвеждане. С присъединяването на тяхната ДНК се образува нова клетка, която ще се възпроизведе и разшири, за да образува нов организъм.

Основни характеристики

Секс клетките се различават от останалите клетки на организмите, които ги произвеждат, защото имат само една хромозома.

Тоест, те имат само едно копие от генетичната информация, която ще предадат на следващото поколение.

Когато мъжките и женските сексуални клетки се съберат, настъпва процес на рекомбинация на тяхната ДНК.

Така получената клетка, известна също като зигота, има две хромозоми, като едната половина идва от всеки от родителите му.

Процесът, чрез който мъжките и женските сексуални клетки се събират и рекомбинират тяхната ДНК, е познат като оплождане.

Сексуални клетки при животни

В животински видове, които имат сексуално размножаване, секс клетки или гамети се произвеждат в специални органи. Тези органи са известни като сексуални жлези.

Половите жлези на мъжките са известни като тестиси, а женските - като яйчници.

И двата вида жлези влизат в действие по време на половата зрялост на организма.

Мъжки полови клетки

Мъжките полови клетки са известни като сперматозоиди. Те са отговорни за пренасянето на генетичната информация на бащата в яйцето по време на процеса на оплождане.

Те са с много по-малък размер от овулите и са разделени на няколко части:

- Глава, която съдържа хромозомите, които ще се предават на следващото поколение, както и хранителни вещества, необходими на клетката, за да изпълни функцията си.

- Врат, в който се намират митохондриите. Те са отговорни за превръщането на хранителните вещества в енергията в спермата.

- Опашка, която с помощта на енергията, осигурена от митохондриите, придвижва сперматозоидите до овула за оплождане.

Спермата се произвежда в големи количества в тестисите на мъжките. Въпреки това, само едно е необходимо за оплождането на женската яйцеклетка.

Женски сексуални клетки

Женските полови клетки са известни като овули в животински видове. Те се произвеждат вътре в яйчниците.

Това са относително големи, сферични клетки, които след като са създадени, остават неподвижни.

При хора те възникват приблизително веднъж на всеки 28 дни, което води до менструация, ако не е оплодена.

Женското тяло произвежда много по-малко сексуални клетки от мъжкия през целия си живот, така че неговият фертилен период е много по-малък.

След като оплождането настъпи в тялото на майката, то спира да произвежда нови яйцеклетки до момента, в който се роди бебето.