Какви са елементите на ъгъла?

Елементите на един ъгъл са върхът, който е обща точка; и два лъча или страни. Геометрично, ъгълът е частта от равнината, която се състои между две лъчи, които започват от обща точка.

Правите линии се дефинират като линии, които започват от една точка и продължават за неопределено време в една посока. Ъглите обикновено се измерват в градуси или радиани (π).

Елементите на ъгъла са тези, които се появяват в неговото определение, а именно:

- Обща точка, наречена връх.

- Две лъчи, наречени страни. Лъчите се наричат ​​също лъчи.

Формалната дефиниция на ъгъл в геометрията казва следното: "е съотношението между дължината на дъгата на окръжността, изтеглено между два лъча, и неговия радиус (разстояние до върха)".

Евклид дефинира ъгъл като наклона между две линии, които се пресичат един в друг в равнина, без да са в права линия; линиите се режат в една точка.

Петте основни вида ъгли

Всички видове ъгли са налични в геометрията и се използват широко при работа с полигони.

Според мярката ъглите са класифицирани като:

1- Treble

Те са ъглите, които измерват по-малко от 90 градуса (<90 °).

2- Прави

Те са ъгли, чието измерване е равно на 90 градуса. Когато прав ъгъл е прав, се казва, че страните, които го образуват, са перпендикулярни.

3- Тъпа

Това са ъглите, които измерват повече от 90 градуса, но по-малко от 180 градуса (90º <ъгъл <180º).

4- Обикновен

Те са тези ъгли, които измерват 180 градуса.

5 - Пълно или перигонално

Това са ъглите, чието измерване е равно на 360 градуса.

Примери за ъгли

- Името "триъгълник" е, защото тази геометрична фигура има 3 ъгъла, които се формират от страните на триъгълника и трите върха. Триъгълниците се класифицират според мярката на всеки ъгъл.

- На ръцете на часовника можете да видите как ъглите варират. Центърът на часовника представлява върха и ръцете на страните. Ако часовникът показва 3 часа следобед, тогава ъгълът между иглите е равен на 90º.

Ако часовникът показва 6:00, тогава ъгълът между иглите е 180º.

- При физиката използването на ъгли е много важно, за да се знае как действат определени сили върху тялото, или наклона, с който трябва да се изстреля снаряд, за да достигне до определена дестинация.

наблюдение

Ъглите не се оформят само с два лъча или лъча. По принцип те могат да бъдат оформени между две прави линии. Разликата е, че в последния случай се появяват 4 ъгъла.

Когато имате ситуация като предишната, се появяват дефинициите на ъгли, противоположни на върха и допълнителни ъгли.

Можете също да дефинирате ъгъла между кривите и повърхностите, за които е необходимо да знаете за допирателните линии и допирателните равнини.