10-те най-подчертани мирни примера

Примери за мир ще зависят от обхвата, до който се прилага: може да има мир между съседите, между служителите, между страните и в други контексти. Мирът е фундаментален за всички видове съжителство и междуличностни отношения между връстниците.

Тя позволява поддържането на по-ефективна и хармонична комуникация, която улеснява съжителството, съжителството и взаимозависимостта.

Мирът е ценност, без която светът ще живее в постоянни войни, пълни с насилие и военни действия.

В духовния или интериорния мир е усещането за спокойствие и благополучие, където няма наличие на отрицателни или смущаващи мисли или чувства на спокойствие и баланс.

Макар и в социална или политическа област, тя е свързана с липсата на въоръжени конфликти или войни между страните.

10-те основни примера за мир

1 - Вътрешно семейство

Когато има конфликт, дискусия или някакъв проблем в семейството, всички засегнати трябва да участват, да комуникират и да изяснят своята гледна точка, като вземат предвид уважението и толерантността към другия.

Ако това е дом, където има деца, възрастните обикновено водят пример и призовават страните да помирят различията си.

2. Мир между съседите

Доброто съжителство е един от най-важните фактори за постигане на мир. Ако един съсед представлява проблем с друг, той трябва да търси диалога като първа инстанция, като осигурява решения.

Ако диалогът не работи, възможно е да се прибегне до съвета на кварталите, за да се намеси и да се дадат идеи, които могат да разрешат проблема.

В случай, че това не подобри съвместното съществуване, съдебната подкрепа се взема като решение.

3. Мир между приятели

Честността на приятелите понякога може да засегне сантименталното поле; Това е част от увереността, която осигурява динамиката на някои приятелски отношения.

Мисленето, преди да се говори и да не се съди, е ключов момент за поддържане на мирно приятелство.

4. Вътрешен или личен мир

Към настоящият ритъм на живот се подхожда с тревога поради тежестта на стреса и безпокойството, която причинява на хората.

Едно от решенията да се отървем от тези емоции и негативни чувства е да прекараме известно време сами, за да медитираме, да отразяваме и прощаваме.

Това ще помогне за премахване на стреса и неконструктивните мисли.

5 - Спокойствие между колеги

В работната среда има различни личности, които живеят заедно в екип, всички преследващи обща цел. Обикновено в динамиката на труда има конфликти между тези личности.

За предотвратяване на конфликти и насърчаване на хармонията се препоръчва да се поддържа висока удовлетвореност от работата, асертивна комуникация и да се избягва приемането на коментари или предложения в личен тон.

6 - Мир между шефовете и служителите

Съществуването на конфликт между служител и шеф е често срещано след задачи, които не отговарят на очакванията или когато работната среда е токсична.

Необходимо е да се постигне мир в тази област, за да бъде по-продуктивна и да има по-добра работа.

За да се разреши конфликтът или раздразнението, важно е да се комуникира своевременно и да се дадат ясни работни инструкции.

7. Мир между страните

Първият модерен пример за мир между страните е войната от 30 години, в която няколко страни в Европа, най-вече властите, имаха спор за различни идеали. Крайният резултат от тази война беше опустошителна.

Обаче, обмисляйки ужасните резултати от войната, животът се подсилва от мирния договор, наречен "Вестфалски мир", роден за края на войната. Това се основаваше на зачитането на националните права и суверенитета.

8 Мирен процес в Колумбия

Когато страните имат вътрешни проблеми, постигането на споразумение между страните е най-приемливият вариант.

Пример за това решение на войните е мирното споразумение с Революционните въоръжени сили на Колумбия (FARC), а неотдавнашният мирен процес е живял в Колумбия.

Това е създадено с цел да се преодолее социалното и политическото насилие, което удари страната повече от 50 години.

9 - Световен мир

През 1948 г. на среща на Организацията на обединените нации се отбелязва Всеобщата декларация за правата на човека.

Тази декларация установява, че на глобално равнище фигурата за правата на човека трябва да бъде зачитана и защитена, за да се гарантира мир, справедливост и свобода.

Правата на човека са права, които, ако се спазват, гарантират мирно съжителство.

10- Националното споразумение за мира на Мандела

В Южна Африка беше създадено Национално споразумение за мир, за да се насърчи мирът и да се остави настрана отхвърлянето на тъмнокожите граждани.

В хода на този процес беше създадено национално събрание, водено от Нелсън Мандела. Създадена е Комисията за истина и помирение, която спечели Нобеловата награда за мир за своята работа в полза на правосъдието.

През 1996 г. в Конституцията беше предвидено, че правата на човека ще бъдат защитени без дискриминация.